Перелік документів, які мають бути у робочому кабінеті практичного психолога та соціального педагога:

І. Нормативно-правові матеріали та документи, які мають бути у кабінеті психологічної служби:

1. Етичний кодекс практичного психолога.

2. Декларація прав людини.

3. Конвенція про права дитини.

ІІ. Закони України, постанови Кабміну

1. Конституція України.

2. Закон України «Про освіту» (від 23.05.91).

3. Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226).

4. Постанова Кабміну України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам» (від 14.04.97 за № 346).Кабінет психолога в системі освіти

7. Постанова Кабміну України про «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти» (від 31.01.01 за № 78).

5. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (від 11.01.05).

ІІІ. Накази Міністерства освіти і науки України

1. Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України (від 02.07.09 за № 616).

2. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (від 20.08.93 за № 330).

3. Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (від 15.08.2000 за № 386).

4. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (від 19.10.01 за № 691).

5. Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (від 20.04.03 за № 330).

6. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і на­уки України з питання «Про стан і подальший розвиток пси­хологічної служби системи освіти України».

7. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти.

8. Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти.

9. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за № 1/9-70).

10.Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України (від 28.12.06 за № 864)

11.Про затвердження плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки" (від 11.09.2009 № 855)

12.Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту (від 10.09.2009 № 839)

13.Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі (від 11.09.2009 № 854)

IV. Листи Міністерства освіти і науки України

1. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за № 1/9-352).

2. Про зарахування стажу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193).

3. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за № 1/9-701).

4. Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів (від 27.11.2000 за № 109).

5. Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (від 14.02.05 за № 1/9-64).

6. Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479).

7. Про статистичний звіт, нормативи часу на основні види робіт соціальних педагогів; річний та щоденний облік роботи практичних психологів і соціальних педагогів (від 05.03.08 за № 1/9-128).

8. Про нормативи чисельності практичних психологів та со­ціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479).

9. Про поширення категорій педагогічних працівників на педагогічне навантаження (від 07.10.07 за № 1/9-623).

10.Про розрахунок чисельності посад практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів селищ міського типу (від 07.10.07 за № 1/9-624).

11.Про розрахунок кількості ставок практичних психологів та соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах. (від 09.09.09 № 1/9 - 616).

12.Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (від 04.08.2009 р. № 1/9-515).

13.Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх (від 11.09.2009 № 1/9-632).

14.Про покращення методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби та ПМПК (№6 від 20.01.2009р).

V. Міжнародні, загальнодержавні та регіональні програми

1. Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);

2. Загальнодержавна Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року №1026-VI.

3. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009року №41).

4. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242).

5. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410).

6. Державна програма підтримки сім’ї на період до 2016 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 244).

7. Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849).

8. Комплексна програма профілактики правопорушень (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1767).

9. Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).

10. Програма розвитку психологічної служби закладів освіти м. Кіровограда до 2017 року.

11. Програма «Репродуктивне здоров"я нації» на період до 2015 року.

VІ. Інші регламентуючі документи

1. Посадова інструкція практичного психолога навчального закладу.

2. Наказ про призначення завідувача психологічного кабі­нету.

3. Графік роботи, затверджений керівником закладу.

4. Циклограма, затверджена керівником закладу.

5. Паспорт психологічного кабінету.

6. Інструкція з охорони праці на робочому місці для педа­гогів та працівників навчального закладу.

7. Інструкція з електробезпеки.

VІІ. Збірники нормативно-правових документів

1. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України. / Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко, А. Г. Обухівська. — К.: Шкільний світ, 2008. — 256 с.

2. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. — К.: Основа, 2007.

Перелік обов’язкової документації та науково-методичних матеріалів соціального педагога:

1. Папка з нормативно-правовою документацією (накази та розпорядження МОН, ГУОН, РВО, листи УНМЦ, ПОІППО)

2. Папка з вхідною та вихідною кореспонденцією

3. Папка із звітною документацією

4. Посадова інструкція (Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) // Автор-укладач Сухенко Я.В. Полтава: ПОІППО, 2006. – 80 с., додаток 2 (зразок))

5. Інформація про міські, районні служби, з якими співпрацює соціальний педагог, практичний психолог

6. Методичні матеріали: навчальні, корекційно-розвивальні, тренінгові програми (затверджені експертною комісією при ОЦППСР); методичні розробки з окремих напрямків роботи соціального педагога (виховні години, виступи, презентації)

7. Банк соціально-педагогічних опитувальників та психодіагностичних методик (з переліку затвердженого експертною комісією при ОЦППСР)

8. Фахова бібліотека: книги, методичні посібники, періодичні видання

9. Інформація про методичні наради, курси, інші зібрання, що були підготовлені ОЦППСР, керівниками районних (міських) центрів практичної психології, методистами що відповідають за психологічну службу та інформація про результати виконання методичних рекомендацій наданих на них

10. Інформація про участь у всеукраїнських, обласних, регіональних програмах та проектах

11. Статистичні звіти за півріччя (додаток 1 до листа МОН від 05.03.2008р. за № 1/9-128); для соціальних педагогів закладів інтернатного типу копії річних звітів (згідно листа ПОІППО від 06.05.08 за № 545) та статистичних звітів за півріччя (додаток 1 до листа МОН від 05.03.2008р. за № 1/9-128)

12. План роботи: річний - оформлений та затверджений в установленому порядку (додаток 4 до листа Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864; щомісячний (додаток 5 до листа Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864); тижневий та на кожний день – за вимогою адміністрації закладу

13. Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів (додаток 7 до листа Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864)

14. Графік роботи на тиждень (додаток 8 до листа Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864)

15. Журнал щоденного обліку роботи соціального педагога (додаток 9 до листа Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864)

16. Соціальні паспорти класів (додаток 10 до листа Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864). Заповнюється спільно з класними керівниками та медичним працівником

17. Облікові картки сім’ї дитини щодо якої здійснюється соціальний супровід (додаток 11 до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 р. № 1/9-352)

18. Акти обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини (додаток 12 до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 р. № 1/9-352)

19. Перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу (додаток 13 до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 р. № 1/9-352)

20. Соціальний паспорт навчального закладу

21. Журнал обліку сімей, які опинились у складних життєвих обставинах (див. спільний наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтрансзв’язку, МВС, Держдепартаменту з питань виконання покарань «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» від 14.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106).

Кiлькiсть переглядiв: 11168

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.