Практики для психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій і збройних конфліктів, що схвалені до застосовання в закладах освіти

Інструментарій (назва, автор) Спрямування Цільова аудиторія Гриф
Програма для роботи з внутрішньо переміщеними дітьми «Мій безпечний і щасливий світ», Лисенко І.П. Організація адресної психологічної допомоги дітям з внутрішньо переміщених сімей в умовах дошкільного закладу Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Цикл занять з корекції «Я»-концепції особистісних особливостей батьків «Толерантність до інших і до себе». Пелих М.С. Формування ставлення до себе, що пов’язане з толерантністю до власних дітей; посилення функціональної ролі та почуття власної гідності в системі самооцінки особистості Батьки внутрішньопереміщених осіб Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Цикл розвивальних занять для дітей середнього дошкільного віку з подолання наслідків посттравматичних стресових розладів (ПТСР). Григораш Т.М. Ознайомлення дітей з почуттям радості; розвиток вміння адекватно виражати емоції Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Профілактичне заняття з використанням елементів арт-терапії для дітей старшого дошкільного віку. Разводова Т.О. Гармонізація розвитку особистості через розвиток здатності самовираження і самопізнання Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Аутогенне тренування як метод профілактики та корекції психоемоційного напруження у дітей дошкільного віку. Лисенко С.М., Кам’янська Н.О. Опанування емоцій, розвиток волі, уваги, підвищення стійкості і лабільності вищої нервової діяльності Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Вправи і техніки для трансформації травми на різних етапах її переживання. Мороз Р.А. Відреагування, стабілізація та накопичення ресурсів Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Заняття «Обережно – незнайомці!». Дембінська І.В. Ознайомлення дітей з правилами безпечної поведінки з незнайомцями, чужими людьми вдома і на вулиці;виховання обережності і обачної поведінки Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Тренінг «Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання». Гелюх О.М Ознайомлення педагогічних працівників з синдромом професійного вигорання як різновидом професійної деформації фахівців, котрі працюють у системі «людина–людина», та його впливом на особистість Педагоги, що працюють з внутрішньопереміщеними родинами Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Блок інтерактивних ігор на згуртованість і співпрацю в ДНЗ. Малєєв Д.В Розвиток відносин, побудованих на рівноправності або готовності (здатності) конструктивно вирішувати проблеми, пов’язані зі становищем (статусом) у групі Педагоги, що працюють з внутрішньопереміщеними родинами Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Конспект психологічного заняття з дітьми на тему «Діти дошкільного віку в екстремальних ситуаціях. Самодопомога». Тютюнник Г.А. Навчання дітей управлінню психоемоційним станом у стресових ситуаціях Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Тренінг для педагогів «Конструктивні шляхи вирішення конфліктних ситуацій». Бойцова Н.А. Формування вмінь конструктивного вирішення конфліктних ситуацій Педагоги, що працюють з внутрішньопереміщеними родинами Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Заняття для дітей старшого дошкільного віку «Я маленька людина». Бойцова Н.А. Сприяння правовому вихованню дошкільнят, запобігання випадкам насильства над дитиною, в доступній формі донести до свідомості дітей основні положення Конвенції ООН про права дитини Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Тренінг «Відновлення внутрішніх ресурсів педагогів та самодопомога в складних життєвих ситуаціях». Поуль В.С. Відновлення внутрішніх ресурсів, відреагування емоцій, навчання методам самодопомоги Педагоги, що працюють з внутрішньопереміщеними родинами Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Ігри для відновлення психологічного стану дітей і налагодження їхніх відносин з оточенням. Поуль В.С. Відновлення внутрішніх ресурсів, налагодження комунікації Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (протокол No 5 від 24.06.2016) та радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол N 6 від 07.07.2016)
Сценарій інтерактивної бесіди «Знайомтеся - КІКО!» з циклу «Навчіть дитину захищатися» Програмування поведінки, спрямованої на особисту безпеку дитини та попередження сексуального насильства над дітьми Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 14.12.2015 р.)
Сценарій інтерактивної бесіди «Важливе про тіло» з циклу «Навчіть дитину захищатися» Програмування поведінки, спрямованої на особисту безпеку дитини та попередження сексуального насильства над дітьми Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 14.12.2015 р.)
Сценарій інтерактивної бесіди «Хороші секрети – погані секрети!» з циклу «Навчіть дитину захищатися» Програмування поведінки, спрямованої на особисту безпеку дитини та попередження сексуального насильства над дітьми Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 14.12.2015 р.)
Сценарій інтерактивної бесіди «Впевнене ­НІ» з циклу «Навчіть дитину захищатися» Програмування поведінки, спрямованої на особисту безпеку дитини та попередження сексуального насильства над дітьми Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 14.12.2015 р.)
Сценарій інтерактивної бесіди «Клич на допомогу, коли вона Тобі потрібна!» з циклу «Навчіть дитину захищатися» Програмування поведінки, спрямованої на особисту безпеку дитини та попередження сексуального насильства над дітьми Дошкільники, діти з внутрішньопереміщених родин Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 14.12.2015 р.)
Інтерактивна гра «Аукціон правил безпечної поведінки» з циклу «Навчіть дитину захищатись» Формування життєво необхідних знань, які допоможуть дитині уникнути небезпеки у взаємодії з іншими та попередження сексуального насильства над дітьми Діти 10 – 13 років Схвалено Міністерством освіти і науки України (протокол № 1 від 14 лютого 2017 року) Рекомендовано Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 3 від 14 грудня 2016 року)
Гра-квест «День Х» з циклу «Навчіть дитину захищатись» Формування життєво необхідних знань, які допоможуть дитині уникнути небезпеки у взаємодії з іншими та попередження сексуального насильства над дітьми Діти 10 – 13 років Схвалено Міністерством освіти і науки України (протокол № 1 від 14 лютого 2017 року) Рекомендовано Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 3 від 14 грудня 2016 року)
Інтерактивне заняття на тему: «Брудний дотик не для мене!» з циклу «Я вмію себе захистити» Ознайомлення з особливостями безпечної поведінки в інтимному спілкуванні Підлітки 14-18 років Схвалено Міністерством освіти і науки України (протокол № 1 від 14 лютого 2017 року) Рекомендовано Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 3 від 14 грудня 2016 року)
Інтерактивне заняття «Моє тіло – моя цінність!» з циклу «Я вмію себе захистити» Стимулювання позитивного ставлення до власного тіла Підлітки 14-18 років Схвалено Міністерством освіти і науки України (протокол № 1 від 14 лютого 2017 року) Рекомендовано Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 3 від 14 грудня 2016 року)
Інтерактивне заняття «Непристойний секрет – моя зона ризику!» з циклу «Я вмію себе захистити» Ознайомлення з особливостями реагування на інтимні таємниці Підлітки 14-18 років Схвалено Міністерством освіти і науки України (протокол № 1 від 14 лютого 2017 року) Рекомендовано Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 3 від 14 грудня 2016 року)
Інтерактивне заняття «Ні означає НІ!» з циклу «Я вмію себе захистити» Формування уміння говорити “НІ” в інтимному спілкуванні Підлітки 14-18 років Схвалено Міністерством освіти і науки України (протокол № 1 від 14 лютого 2017 року) Рекомендовано Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 3 від 14 грудня 2016 року)
Інтерактивне заняття «Поруш тишу:розкажи - почують!» з циклу «Я вмію себе захистити» Стимулювання до пошуку та отримання допомоги в небезпечних, ризикованих ситуаціях Підлітки 14-18 років Схвалено Міністерством освіти і науки України (протокол № 1 від 14 лютого 2017 року) Рекомендовано Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 3 від 14 грудня 2016 року)
Програма психокорекції емоційних переживань підлітків, які зазнали травматичного досвіду «Літній інтенсив» Розвиток емоційно-вольової та поведінкової саморегуляції, емоційне відреагування глибинних переживань, корекція порушень міжособистісних та внутрішньоособистісних відносин та сприяння розвитку емоційної зрілості підлітків. Підлітки, внутрішньопереселені Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (протокол № 6 від 10.09.2020 р.).
Тренінг «Особливості організації та здійснення профілактичної роботи в закладах освіти в конфліктний та постконфліктний період» Сформувати в учасників чітке уявлення про особливості організації та здійснення профілактичної роботи в закладах освіти в конфліктний та постконфліктний період з урахуванням уже наявного у них життєвого досвіду Педагоги, що працюють з внутрішньопереміщеними родинами Рекомендовано до друку радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол №9 від 02.10.2014)
Тренінг «Соціально-педагогічна робота з дітьми в період конфлікту: основні правила безпеки та допомога» Підвищення рівня знань педагогічних працівників з питань безпеки та самодопомоги Педагоги, що працюють з внутрішньопереміщеними родинами Рекомендовано до друку радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол №9 від 02.10.2014)
Практичне заняття «Правила безпеки та можливості отримання допомоги в Україні» для учнів 6–11 класів Підвищити обізнаність учнів про основні ризики порушень прав дитини в період конфлікту,види порушень;куди звертатися по допомогу; правила безпеки в сучасних умовах Учні 6-11 класів, внутрішньопереселені Рекомендовано до друку радою Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи НАПН України (Протокол №9 від 02.10.2014 року)
План-конспект батьківських зборів «Соціальнопедагогічна робота з дітьми в період конфлікту. Допомога внутрішньо переміщеним особам» Інформування батьків про ознаки стресових розладів у дорослих і дітей, способи підтримки дітей період конфлікту, можливості державних структур, громадські і волонтерські ініціативи з надання гуманітарної, психологічної, правової та соціальної допомоги населенню. Батьки дітей з внутрішньопереселених родин Рекомендовано до друку радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол №9 від 02.10.2014)
Корекційно – розвиткова програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» Підвищення стійкості до переживання наслідків стрес дошкільнятами і школярами після психотравмуючих подій. Діти, батьки, педагоги Рекомендовано до друку експертною радою Центру психічного здоров’я і психосоціального супроводу НаУКМА (Протокол від 28.06.2021 № 1)
Корекційна програма «Діти і війна: навчання технік зцілення» (упорядники: В.Климчук, Н.Москвін, О.Прянічнікова) Зниження ризику виникнення та корекція розвитку симптомів посттравматичного стресового розладу у дітей, що перенесли психотравмуючі події та навчання навичкам психологічної самодопомоги Здобувачі освіти 7-17 років та їх батьки Ухвалено на засіданні науково-методичної Комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу №2 від 29 червня 2016 року)
Програма виховних заходів з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» : наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. К. Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи Учні 7-11 класів Схвалено Міністерством освіти і науки України до використання у загальноосвітніх навчальних закладах, протокол № 3 від 4 жовтня 2016 р
Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період :метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В., Дубровська, О.В. Залеська та ін. – Київ: МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 c. Для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Учні; батьки; вчителі Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол №9 від 13.09.2018 р.)
Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/ стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах Навчально - методичний посібник: Для розвитку життєстійкості/ стресостійкості у дітей, основних проявів стресу в дітей та дорослих, створення безпечного середовища у класі, психологічної підтримки вчителів Педагоги Схвалено для використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН України (Лист № 21.1/12$Г$301 від 27.06.2017) Ухвалено до друку за рекомендацією Вченої ради НаУКМА (Протокол № 7 від 25.05.2017)
Досвід надання допомоги дятям і сімям – жертвам військогвого конфлікту. Практичний посібник. Корнієнко І.О., Лісовецька І.М., Луценко Ю.А., Романовська Д.Д. Надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів Учні, педагоги Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол № 7 від 19.10.2017 р.)
Вправа «Нормальні реакції на ненормальні події» (автор: ГнідаТ.Б.) Підвищення стресостійкості у дітей Учні 1-4-х класів Схвалено для використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН України (Лист № 21.1/12-Г-300 від 0827.06.2017) Ухвалено до друку за рекомендацією Вченої ради НаУКМА (протокол № 7 від 25 травня 2017 року)
Корекційно - розвиткова програма “Подолання дитячих страхів та розвиток емоційної стабільності дітей військовослужбовців” Корекція дитячих страхів та розвиток емоційної стабільності Здобувачі освіти 3-4 класів

Наказ МОН від 28.04.2020 № 551 “Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі”

Вправа «Вибір приємних справ» (автор: СоловйоваВ.В.) Підвищення стресостійкості у дітей та підлітків Учні 5-11-х класів Схвалено для використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН України (Лист № 21.1/12-Г-300 від 0827.06.2017) Ухвалено до друку за рекомендацією Вченої ради НаУКМА (протокол № 7 від 25 травня 2017 року)
Заняття «Вихід неприємних почуттів» (автори: ГнідаТ.Б., СоловйоваВ.В.) Відновлення емоційного стану Педагоги Схвалено для використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН України (Лист № 21.1/12-Г-300 від 0827.06.2017) Ухвалено до друку за рекомендацією Вченої ради НаУКМА (протокол № 7 від 25 травня 2017 року)
Практичні поради соціальним працівникам, психологам та волонтерам(Упорядники: В.М. Бондаровська, Т.В. Кульбачка, Е.Б. Ламах, Л.І. Козуб) Допомога людині, яка знаходиться у стані шоку,стресу чи травми Учні, дорослі Схвалено Міністерством освіти і науки України до використання у загальноосвітніх навчальних закладах, протокол № 3 від 4 жовтня 2016 р
Вправа «Перепад напруги» (автори: ГерилоГ.М.,ГнідаТ.Б., КорнієнкоІ.О., ЛуценкоЮ.А.) Усунення м’язового та емоційного напруження Всі учасники освітнього процесу Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол №9 від 13.09.2018р.)
Вправа «Глибоке дихання» (автори: ГерилоГ.М.,ГнідаТ.Б., КорнієнкоІ.О., ЛуценкоЮ.А.) Стабілізація емоційного стану Всі учасники освітнього процесу Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол №9 від 13.09.2018р.)
Дихальна практика «Ліфт» (автори: ГерилоГ.М.,ГнідаТ.Б., КорнієнкоІ.О., ЛуценкоЮ.А.) Стабілізація емоційного стану Всі учасники освітнього процесу Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол №9 від 13.09.2018р.)
Дихальна вправа «Океан» (автори: ГерилоГ.М.,ГнідаТ.Б., КорнієнкоІ.О., ЛуценкоЮ.А.) Підвищення стресостійкості Всі учасники освітнього процесу Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол №9 від 13.09.2018р.)

Кiлькiсть переглядiв: 1072

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.